6. dzień Nowenny do Ducha Świętego - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

6. dzień Nowenny do Ducha Świętego

Maryjo, Matko nasza, z Jezusem błogosław nas

Modlitwa za Rodziny

Duchu Święty, natchnij mnie.
Miłości Boża, pochłoń mnie.
Po prawdziwej drodze prowadź mnie,
Maryjo, moja Matko, spójrz na mnie,
Z Jezusem błogosław mnie.
Od wszelkiego zła,
Od wszelkiej iluzji,
Od wszelkiego niebezpieczeństwa
Zachowaj mnie.

W Wieczerniku Słowa Bożego:

«Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy» (Ga 5,16.22.25)


Z „Myśli” św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego:

Weź dzbanek wody i wrzuć go do morza; później poszukaj go, zobaczysz, nie znajdziesz już wody w dzbanku, ale tylko morze. To w ten sposób człowiek został  wrzucony w Boga i jest zagubiony w Bogu. A ponieważ dał swoją wolę Bogu, Bóg i człowiek stanowią już tylko jedno. I tak samo jak patrząc, jak szukając wody w dzbanku wrzuconym i zgubionym w morzu, widzi się tylko, znajduje się wszędzie tylko morze, tak samo jest z człowiekiem zagubionym w Bogu – widzi się i znajduje tylko Boga, patrząc i szukając człowieka. (Zeszyt zarezerwowany IV, 23-24).


Módlmy się:

Wszechmogący Boże, wejrzyj na nasze rodziny. Niech Duch Święty przemienia je wewnętrznie swoimi darami.  Niech matki, ojcowie i dzieci, siostry i bracia, babcie i dziadkowie otwierają się na: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie.  Niech nimi żyją, aby mogli podobać się Tobie i wypełniać Twoją świętą wolę. Amen.