7. dzień Nowenny do Ducha Świętego - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

7. dzień Nowenny do Ducha Świętego

Od wszelkiego zła – zachowaj nas

Modlitwa za rządzących

Duchu Święty, natchnij mnie.
Miłości Boża, pochłoń mnie.
Po prawdziwej drodze prowadź mnie,
Maryjo, moja Matko, spójrz na mnie,
Z Jezusem błogosław mnie.
Od wszelkiego zła,
Od wszelkiej iluzji,
Od wszelkiego niebezpieczeństwa
Zachowaj mnie.

W Wieczerniku Słowa Bożego:

«Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych ». (2 Kor 1,21-22)


Z „Myśli” św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego:

Pokora jest szczęśliwa, że jest pogardzana, że jest bez niczego; nie przywiązuje się do niczego, nie gniewa się o nic. Pokora jest zadowolona, pokora jest szczęśliwa, wszędzie jest szczęśliwa; pokora zadowala się wszystkim; pokora zawsze nosi Pana w swoim sercu. Pokora to pokój. Dusza pokorna jest królową, zawsze jest szczęśliwa. W walce, cierpieniu, upokarza się; uważa, że zasługuje na więcej cierpienia; prosi o więcej. Trwa zawsze w pokoju.


Módlmy się:

Panie, mocą Twego Ducha kieruj tymi, którzy sprawują rządy nad nami, niechaj będą Twoimi sługami dla wspólnego dobra wszystkich. Amen.