A On - Bóg cię uczci - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

A On – Bóg cię uczci

Nie bądźcie więc dla siebie wrogami i nie wahajcie się zawrócić ze złej drogi. Albowiem “Chrystus jest Bogiem ponad wszystkim”, i On to postanowił obmyć ludzi z grzechu i starego człowieka uczynić nowym; bo na początku nazwał go obrazem, a dając ci swe podobieństwo, okazał ci tym samym miłość, którą żywi ku tobie. Jeżeli posłuchasz tak ważnych Jego nauk i będziesz naśladowcą Tego, który jest dobry, sam stawszy się dobrym, upodobnisz się do Niego, a On cię uczci. Bóg jest tak bogaty, że dał ci udział w swoim Bóstwie dla swojej chwały.

Z traktatu św. Hipolita, prezbitera, Odparcie wszelkich herezji