WIERZYSZ W CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE? - 3 Niedziela Wielkanocna - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

WIERZYSZ W CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE? – 3 Niedziela Wielkanocna

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”. (Łk 24, 35-48)

5 chlebów wskazówek:

  1. Bóg stworzył Cię z duszą i z ciałem, i takim też chce Cię odzyskać. Po co Ci jednak ciało po śmierci? Po to, abyś pozostał cały sobą na wieczność.
  2. Zmartwychwstały Bóg jest wyjątkowo ludzki. Przy całej wzniosłości tajemnicy Twojej wiary bądź człowiekiem żyjącym prostymi sprawami codzienności.
  3. Tak zwyczajnie –  bez fajerwerków – Bóg chce być w samym centrum Twojej codzienności. Jezus zmartwychwstaje wszędzie tam, gdzie mówi się o Nim z wiarą.
  4. Biblia to również Twoja historia życia. Tam zawarte są obietnice wobec Ciebie! Znasz je? Jak często sięgasz do Słowa? Czy czytasz i szukasz zrozumienia?
  5. Twój mały gest dobroci ma wpływ na dobroć świata. Doceń go! Twoja osobista odnowa serca zmienia świat na lepszy. Zaangażuj się w nią! Twoja jedność z Jezusem, jedna świat z Bogiem. Twórz ją!

2 ryby cytatów:

Arcybiskup Fulton Sheen, Lenten and Easter Inspirations:

Nie lękajcie się! Ten, który został złożony w grobie, jest Samą Prawdą, a Prawda przygnieciona do ziemi powstanie na nowo. Dostojewski opowiada nam historię dwóch mężczyzn spoglądających na obraz Holbeina pt. Chrystus zdjęty z Krzyża. Jeden z nich powiedział: Lubię patrzeć na ten obraz. Drugi odrzekł: Ten obraz zdruzgotał wiarę niektórych ludzi. Mężczyzna ów miał słuszność! Ten obraz może zdruzgotać wiarę materialisty, ateisty, komunisty i wszystkich tych, którzy wierzą, że po ziemskim życiu nie ma już niczego. Gdyby nie było Zmartwychwstania, a jedynie martwy Chrystus, nie można byłoby uwierzyć ani w Dobroć Boga, ani w dobroć człowieka. Lecz ponieważ Ten, który przyjąwszy na Siebie najgorsze, co świat miał do zaoferowania, pokonał to, dlatego zło nigdy już nie zatryumfuje.

Papież Franciszek, Katecheza z audiencji generalnej 4 grudnia 2013 roku:

Fakt Zmartwychwstania Chrystusa zapisany w Ewangelii jest dowodem, że umarli zmartwychwstają. Tę prawdę Bóg odsłaniał ludziom stopniowo. Objawił, że On sam stworzył człowieka, jego duszę i ciało. Pouczał przez proroków. Pełnię tajemnicy zmartwychwstania objawił Chrystus, zapewniając: «Ja jestem zmartwychwstanie i życie» (J 11, 25). W dniu zmartwychwstania Bóg obdarzy nasze przemienione ciało niezniszczalnym życiem. Już tu na ziemi mamy udział w tajemnicy wieczności. Przez chrzest jesteśmy włączeni w śmierć Chrystusa i w Jego zmartwychwstanie, spotykamy się z Nim w sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii”.(…) Jeśli jest prawdą, że Jezus wskrzesi nas na końcu czasów, to prawdą jest również, że pod pewnym względem już z Nim zmartwychwstaliśmy. Życie wieczne zaczyna się już obecnie! Rozpoczyna się podczas całego życia, w zdążaniu ku chwili ostatecznego zmartwychwstania! Już zmartwychwstaliśmy, bowiem przez Chrzest zostaliśmy włączeni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa i uczestniczymy w nowym życiu, które jest Jego Życiem. Zatem oczekując ostatniego dnia mamy w sobie nasienie zmartwychwstania jako zadatek zmartwychwstania pełnego, które otrzymamy w dziedzictwie. Dlatego i ciało każdego z nas jest rezonansem wieczności, więc należy je zawsze szanować. Przede wszystkim zaś trzeba szanować i kochać życie tych, którzy cierpią, aby odczuwali bliskość Królestwa Bożego, tego stanu życia wiecznego, ku któremu zdążamy. A ta myśl daje nam nadzieję! Jesteśmy w drodze ku zmartwychwstaniu i to jest nasza radość, że znajdziemy kiedyś Jezusa, spotkamy Go wszyscy razem – nie tu na placu, gdzie indziej – i będziemy radośni z Jezusem. To jest nasze przeznaczenie!