Dzień 8. rodzinnej nowenny z Małą Arabką - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Dzień 8. rodzinnej nowenny z Małą Arabką

Święta Mariam  w modlitwie i poście

Św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego uczy nas modlitwy. Oto kilka jej zdań które nadają kierunek modlitwie:

„Ten który nie ofiarował Bogu swojej woli. Niczego mu nie ofiarował”.

„Świętość to nie modlitwa, ani widzenia, ani objawienia, ani umiejętności dobrego wysławiania się, ani włosiennice … lecz pokora”.

„Zobaczcie, Maryja płacze, jest przygnieciona bólem. Idźcie razem z Maryją na Kalwarię przez waszą wierność, waszą miłość do Jezusa, waszą miłość bliźniego… Jezus na krzyżu jest obnażony, wy, okazując miłość, okryjcie Jezusa”.

Święta siostra Maria wielbiła Boga, dziękowała mu nieustannie, wstawiała się za innymi i prosiła o modlitwę za siebie. Nie zważała na emocje, które towarzyszą w modlitwie. Oto jedna z jej modlitw:

„Czy jestem radosna, czy smutna, niech Twe święte Imię będzie błogosławione, Panie!
Czy jestem zatrwożona, czy spokojna, niech Twe święte Imię będzie błogosławione, Panie!
Czy cierpię, czy się cieszę, niech Twe święte Imię będzie błogosławione, Panie!”

W swej prostocie wykorzystywała wszystkie dostępne środki żeby pomóc sobie w modlitwie. Na przykład, w czasie choroby, która spowodowała długie przebywanie w łóżku, prosiła przełożonych o zezwolenie na zakupienie dla niej dużego akwarium z rybkami. Prośbę tę uzasadniała tym, że patrząc na rybki, którymi Pan Jezus często posługiwał się w Ewangelii, będzie jej łatwiej myśleć o Jezusie. Dla Niej to było tak ważne: myśleć o Jezusie.

Innym razem śpiewała i tańczyła przed tabernakulum wychwalając Boga w Eucharystii. Czasami zadajemy sobie pytanie czy pościć? Jak pościć? Siostra Mariam w jednym z listów do kierownika duchowego napisała, że otrzymała natchnienie, aby pościć w pewnej intencji ważnej dla Kościoła. Tymczasem po upływie jakiegoś czasu od zakończenia postu, przyszła do niej jedna siostra, zachęcając ją żeby zjadła i dodała: „niech siostra je bez skrupułów”. Na to święta Maria odparła: „Nie mam skrupułów. Kiedy jem, robię to z przyjemnością”.

Księdzu prałatowi poszukującemu nadzwyczajnych objawień, stygmatów i innych nadprzyrodzonych znaków radziła: „Jezus polecił mi powiedzieć waszej ekscelencji: nie szukaj nadzwyczajności. Gdy ludzie mówią: Najświętsza Panna ukazuje się w tym a w tym miejscu; lub tam a tam jest dusza nadzwyczajna – nie zajmuj się nią i nie chodź tam, bo Pan mówi: bądźcie przywiązani do wiary, Kościoła i Ewangelii. Jeśli zaś radzić się będziecie nadzwyczajności tu i tam, wiara wasza osłabnie. W Imieniu Pana naszego mówię ci: jeżeli pozostaniesz przywiązany do Kościoła i Ewangelii, On powiedział, że pozostanie zawsze z tobą i nigdy cię nie opuści…”

Małżeństwo Anna i Bogusław Hudziak