Godzien jest Baranek - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Godzien jest Baranek

Ref. Godzien, godzien jest Baranek zabity
przyjąć cześć i moc, potęgę i chwałę i błogosławieństwo.
Amen, amen, na wieki wieków, alleluja!

1. Przed tronem ujrzałem morze podobne do kryształu,
a dokoła tronu cztery Istoty żyjące
oddają Barankowi chwałę, cześć, i dziękczynienie
wołając dniem i nocą:

2. I ujrzałem morze szklane pomieszane z ogniem
oraz tych, co Bestię zwyciężyli
trzymających harfy Boże
i śpiewają pieśń Mojżesza i Baranka:

3. „Przyjdź!”– mówi Duch i Oblubienica,
a kto słyszy, niech „Przyjdź!” odpowie
i kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie,
by na wieki śpiewać Barankowi: