Piotr Pałka - Trójjedynemu Bogu dziękczynienie w dźwiękach - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Piotr Pałka – Trójjedynemu Bogu dziękczynienie w dźwiękach

Jestem wdzięczny Panu Bogu za to, że wybrał mnie, abym „śpiewał Mu nieustannie pieśń nową”.

Wszystko zaczęło się od ostinata „Niech nas ogarnie łaska Panie Twa”, które w zamyśle miało być prostą modlitwą do Ducha Świętego w Wigilię Zielonych Świąt. I tak się stało. Ten śpiew jest dla mnie modlitwą, która w moim życiu nieustanie przywołuje mocy Pana, abym mógł modlić się, kochać moją żonę i dzieci oraz komponować… Rozpoczął też nowy rozdział tworzenia utworów religijnych, mniejszych i dużych oratoriów, głoszących Jego chwałę.

Pan w historii mego życia codziennie stawia na mojej drodze ludzi „pięknych Jego pięknem”, którzy inspirują świadectwem swojego życia. Miałem i nadal mam okazję poznawać ich w darze różnych duchowości: dominikańskiej, michalickiej, franciszkańskiej, ignacjańskiej oraz… karmelitańskiej.

Siłą napędową tworzonych utworów są piękne teksty, płynące z głębi serca tych, którzy „dotknęli” Jego Serca. Aby napisać utwór, który stanie się modlitwą, trzeba żyć przy Nim i karmić się Jego obecnością, aby to właśnie On we mnie utkał melodię, która pomoże w modlitwie innym, przybliżając ich do Niego. Jeżeli choć jedna dusza przybliży się Boga przez choćby jeden utwór – to wszystko, co zrobiłem, ma sens.

Pan przez Siostry i Braci z zakonu karmelitów pozwolił mi napisać m.in. w 2005 r. Mszę porankową oraz utwór Do Najświętszego Oblicza, które znalazły się w albumie Z ufnością i miłością wydanym z okazji peregrynacji relikwii św. Teresy z Lisieux. Święta Teresa to nauka miłości, ufności, prostoty i głębi…

Dwudziestego drugiego maja 2010 r. wybrzmiało Oratorium Braniewskie – Mikołaj Kopernik napisane na prośbę miasta Braniewo do słów karmelitanki ze Spręcowa k. Olsztyna – s. Miriam Brzozowskiej. Utwór głosi pochwałę Boga Stwórcy całego wszechświata:

„Niech cała ziemia uwielbia Boga,
Zieleń pól, trawy, niech śpiewa Mu pieśń,
Gwiazdy niech niosą tę pieśń do Boga,
Który ich Ojcem na wieki jest.
Wszechświata Stwórco, Tyś Panem Nieba
Wielkich galaktyk i małych gwiazd,
Jak mieścisz w sobie tak wielką przestrzeń,
Którą ogarniasz miłością świat”.

W mej pamięci na długo pozostaną spotkania z Siostrami z klasztorów w Zakopanem, Spręcowie, Gnieźnie i Rzeszowie. Jestem im wdzięczny, bo zawsze wspierają moje tworzenie i wstawiają się przed Panem, aby miłe były Mu te dźwięki, które powstają. Jestem im wdzięczny także za wielką radość, serce i gościnę… To jest bezcenne.

W 2012 r. powstał utwór do słów s. Dominiki Przymnóż nam wiary. Śpiew jest wyznaniem wiary z mocą, w oparciu o żywą, rytmiczną melodię.

Kolejnym ważnym wydarzeniem był Karmelitański śpiewnik liturgiczny z okazji roku jubileuszowego 500-lecia urodzin św. Teresy z Ávili oraz jubileuszowa płyta. W śpiewniku znalazły się kompozycje m.in. Pawła Bębenka, Uli Rogali, Jacka Sykulskiego, Jana Krutula, Łukasza Farcinkiewicza oraz mojego autorstwa. Teksty utworów oparto na pięknych tekstach do Ducha Świętego, Matki Bożej, św. Józefa, a także świętych karmelitańskich.

W naszym życiu małżeńskim i rodzinnym szczególnie ważne miejsce zajmują Matka Boża i św. Józef. W sposób cudowny pomagali nam w budowie domu, stawiając na naszej drodze ludzi uczciwych i pracowitych… bo Józef zawsze pomaga tym, którzy Go o to z wiarą poproszą…

I tak się złożyło, że po sześciu latach od wydania Karmelitańskiego śpiewnika liturgicznego, w Roku św. Józefa, przyszedł czas, aby podziękować i Jemu. Pomogły w tym Mniszki z Gniezna, których serca Duch Święty napełnił mocą, aby napisać głębokie teksty o Józefie. Powstał śpiewnik i płyta pt. Powiernik tajemnic Boga. Tu moje wielkie podziękowanie siostrze Magdalenie, która zaprosiła mnie do tego dzieła.

W roku 2021 została wydana przez Hospicjum Cordis z okazji 30-lecia istnienia płyta cegiełka Wybieram wszystko – rozmyślania św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Znalazła się tam także moja kompozycja: O mój Boże, zaczerpnięta z Aktu Ofiarowania się Miłości Miłosiernej. Ta piękna modlitwa jest zachętą do nieustannej kontemplacji:

O mój Boże! Trójco Błogosławiona, pragnę kochać Cię, i starać się, by Cię kochano”.

Bogu dzięki także za mego przyjaciela, o. Mariusza Wójtowicza, który tak aktywnie i inspirująco głosi Ewangelię karmelitańskimi dźwiękami. Wraz z całą rodziną bardzo chętnie go słuchamy. To on zmobilizował mnie, aby napisać ten tekst.

Panie, daj mi każdego dnia siłę, abym trwał przy Tobie i czynił Twoją wolę.

Tobie, Trójjedynemu Bogu cześć i chwała!

Amen.

Pawlikowice, 11 stycznia A.D. 2022

fot. Piotr Kęska