Kobieta u karmelitów w klauzurze. I to w Czernej! - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Kobieta u karmelitów w klauzurze. I to w Czernej!

Wraz z pustelnikami (w Czernej) pochowana została świątobliwa s. Agnieszka od Zwiastowania NMP (Petronela Mikuliczówna), ur. w 1648 r. na Litwie, w wojew. nowogrodzkim, córka Teodora i Krystyny Kamienieckiej. Ok. 1662 r. sfałszowała osobiste dokumenty i ukrywając swą płeć, przybyła do Lublina, gdzie przez trzy lata przykładnie pełniła obowiązki zakrystiana w kościele jezuitów. Następnie z bardzo dobrą opinią zgłosiła się na brata do karmelitów bosych. Kapituła klasztoru nowicjackiego w Krakowie w 1665 r. przyjęła zgłaszającego się kandydata do nowicjatu i otrzymał on habit zakonny.

W czasie kanonicznej wizytacji wyszła na jaw prawda z wielką konsternacją całego zgromadzenia. Młody zakonnik wyznał wizytatorowi generalnemu o. Filipowi od Trójcy Św., że jest dziewczyną, ukrywającą się przed rodzicami, którzy nie pozwolili jej na wstąpienie do zakonu i poświęcenia życia na służbę Bogu. Wizytator, widząc jej usilne powołanie, skierował ją do klasztoru karmelitanek bosych w Krakowie przy ul. Grodzkiej, które przyjęły ją 2 lipca 1667 r. Opuszczając karmelitów bosych miała powiedzieć, że jeszcze powróci do nich. I rzeczywiście, w czasie panującej zarazy karmelitanki krakowskie przeniosły się do dworu karmelitów bosych w Siedlcu, gdzie s. Agnieszka zmarła 26 VIII 1710 r. Pochowana została w grobowcu karmelitów w Czernej.


Powyższe informacje pochodzą z przewodnika opracowanego przez ojca Benignusa Józefa Wanata OCD pt. MARYJNE SANKTUARIUM KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ.