Książki, które najbardziej polecam - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Książki, które najbardziej polecam

Ojciec Wilfrid Stinissen OCD (ur. 10 stycznia 1927 r. w Antwerpii, Belgia – zm. 30 listopada 2013 r. w Tågarp, Szwecja) – belgijski karmelita bosy, doktor filozofii, współzałożyciel klasztoru w szwedzkim Norabby, znany w całej Skandynawii rekolekcjonista, ważna postać nie tylko szwedzkiego chrześcijaństwa.

Pochodził z głęboko wierzącej rodziny. W wieku szesnastu lat wstąpił do zakonu karmelitów bosych w Brugii. W 1951 roku przyjął święcenia kapłańskie, a osiem lat później obronił doktorat na Katolickim Uniwersytecie w Lowanium z dzieła Arystotelesa Etyka nikomachejska.

W 1967 roku wraz z trzema współbraćmi założył klasztor w Norabby w Szwecji, a w 1981 roku został przeorem tamtejszej wspólnoty.

Pochłonięty przede wszystkim teologią duchowości karmelitańskiej i modlitwą Jezusową bardzo rzadko opuszczał klasztorne mury. W latach 80-tych zaczął publikować książki, pozostawił około 20 dzieł, które przetłumaczono na wiele języków.

Był dobrze znaną postacią w szwedzkim chrześcijaństwie. Jego książki doceniali nie tylko katolicy, ale również chrześcijanie innych wyznań, szczególnie protestanckich. Posiadał umiejętność poruszania czytelników na poziomie uniwersalnego pragnienia Boga, znajdującego się w sercu każdego człowieka. W naturalny i lekki sposób poruszał tematy związane z obecnością i działaniem Boga, oryginalnie łącząc prostotę z duchową głębią.

za: wdrodze.pl