Modlitwa Małej Arabki - wersja próbna - CDN. - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Modlitwa Małej Arabki – wersja próbna – CDN.

Wersja ostateczna z cytrą i grafiką pojawi się pod koniec maja.

słowa: św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (Mała Arabka)
muzyka: Piotr Pałka
śpiewa: chór VOCE ANGELI
dźwięk: Paweł Gorczyca

Duchu Święty, natchnij mnie.
Miłości Boga, pochłoń mnie.
Po prawdziwej drodze prowadź mnie,
Maryjo, moja Matko, spójrz na mnie,
Z Jezusem błogosław mnie.
Od wszelkiego zła, od wszelkiej iluzji,
Od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie.