Modlitwa pytań - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Modlitwa pytań

To było 5 lat czekania i oto dzisiaj pojawia się pierwszy utwór i teledysk zwiastujący serię 14 kompozycji dotykających najgłębszej przestrzeni człowieka.

MODLITWA PYTAŃ to dzieło mojego Przyjaciela Grzegorza Dowgiałło. Razem między innymi koncertowaliśmy w Hiszpanii. Grześ napisał tekst i muzykę, zaśpiewał i zagrał. Oczywiście bez całej towarzszącej Mu ekipy moich serdecznych Przyjaciół, nic by się nie wydarzało. Dziękuję, że jesteście! 


tekst i muzyka - Grzegorz Dowgiałło

wokal i piano - Grzegorz Dowgiałło
skrzypce I - Gabriela Balcerek
skrzypce II - Patrycja Muszkieta
altówka - Maria Krieger
wiolonczela - Justyna Gertner
obój - Anna Macuk

opracowanie - Paweł Gorczyca
nagranie audio - Robert Rekiel
zdjęcia - Mariusz Hejna
scenariusz, reżyseria, montaż - Marek Domagała kierownik
produkcji - o. Mariusz Wójtowicz OCD

Dziękuję moim współbraciom Karmelitom Bosym z Poznania za możliwość realizacji teledysku w podziemiach kościoła.

Teledysk powstał dzięki finansowemu wsparciu Przyjaciół i Miłośników przestrzeni MISTYKA CODZIENNOŚCI.

A.D. 2023


Tak trudno ludziom pojąć to
Jak wielkie Twe czyny są.
Widziałeś, jak wygląda świat
Już zanim stworzyłeś go.
Ty każdą naszą myśl najlepiej znasz,
Nasze marzenia, wszelkie pragnienia.
A miłość Twoja mogłaby
Wymazać całe zło.

Świat cały dziś pokoju chce,
Wciąż modli się dzień i noc.
O sprawiedliwość prosi Cię
Lecz już nie wierzy w Twą moc.
Daj wszystkim ludziom poznać dziejów blask,
By każdy potrafił czytać Twe znaki.
By każdy mógł zobaczyć, że
W nich kryjesz się Ty sam.

Czas biegnie nieustannie
Co mamy robić, Panie
Powiedz nam.
Wieczne zawirowanie
Gdzie Ty w tym jesteś, Panie
Powiedz nam.

Daj wszystkim ludziom poznać dziejów blask,
By każdy potrafił czytać Twe znaki.
By każdy mógł zobaczyć,
Że w nich kryjesz się Ty sam.

Czas biegnie nieustannie
Co mamy robić, Panie
Powiedz nam.
Wieczne zawirowanie
Gdzie Ty w tym jesteś, Panie
Powiedz nam.

Zbyt wiele stać się może
Jak sobie radzić, Boże
Powiedz nam.
Czas pędzi nieustannie
Szukamy Ciebie Panie.

Zbyt wiele stać się może
Jak sobie radzić, Boże
Powiedz nam.
Czas pędzi nieustannie
Szukamy Ciebie Panie.