Mój patron - MARIUSZ i jego rodzina - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Mój patron – MARIUSZ i jego rodzina

Mariusz urodził się w zamożnej rodzinie perskiej. Po przyjęciu chrztu rozdał majątek i wraz z żoną Martą oraz synami Audifaksem i Abakukiem opuścił ojczystą Persję i dotarł do Rzymu w celu odwiedzenia grobów Apostołów.

W wiecznym mieści rodzina pomagała chrześcijanom. Przede wszystkim grzebali pomordowanych współbraci w wierze. To ściągnęło na nich uwagę rzymian. Tradycja podaje, że z kapłanem Janem pochowali 260 męczenników przy Via Salaria. Za tę zabronioną przez władzę posługę pochówku, zostali pojmani i torturowani. Cała czwórka, zachowując wiarę, zginęła śmiercią męczeńską. Działo się to prawdopodobnie pod koniec III wieku, za cesarza Klaudiusza II (268-270) lub Dioklecjana (284-305).

Rzymianka Felicyta odnalazła ich ciała i pochowała 20 stycznia w swoim majątku w Buxus (Via Bocea). Powstał tam kościół, który w średniowieczu stał się miejscem pielgrzymek. W IX w. w Rzymie wzniesiono osobny kościół ku czci św. Mariusza. Dziś z tego kościoła pozostały tylko ruiny. Szczątki całej rodziny zostały odkryte w roku 1590 i przeniesione do kilku rzymskich kościołów. Część relikwii znalazła się w Niemczech i we Francji, gdzie zostały zniszczone przez kalwinów.

We włoskim obrzędzie sakramentu małżeństwa po tekście modlitwy wiernych, następuje krótka litania. Przywołani zostają najważniejsi święci, święte żony, święci mężowie, a przede wszystkim ŚWIĘTE MAŁŻEŃSTWA: Joachim i Anna, Zachariasz i Elżbieta, Akwila i Pryscylla oraz MARIUSZ i MARTA.

Litania

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święty Mariuszu, męczenniku, módl się za nami
Święty Mariuszu, wychowany w chrześcijańskiej rodzinie,
Święty Mariuszu, mężu niezłomnej wiary w Chrystusa,
Święty Mariuszu, mężu mocnej nadziei,
Święty Mariuszu, wzorze miłości Boga i bliźniego,
Święty Mariuszu, miłujący Chrystusa nad życie,
Święty Mariuszu, wierny natchnieniom Ducha Świętego,
Święty Mariuszu, przeniknięty duchem miłosierdzia,
Święty Mariuszu, pocieszycielu strapionych,
Święty Mariuszu, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Święty Mariuszu, podejmujący daleką drogę z rodziną do grobów Apostołów,
Święty Mariuszu, patronie pielgrzymów i podróżnych,
Święty Mariuszu, wzorze małżonków chrześcijańskich,
Święty Mariuszu, troskliwy ojcze rodziny,
Święty Mariuszu, prowadzący życie miłe Bogu,
Święty Mariuszu, przykładzie gorliwości w służbie Bożej,
Święty Mariuszu, niezłomny wśród tortur,
Święty Mariuszu, cieszący się wieczną nagrodą w niebie,
Święty Mariuszu, orędujący za nami u Boga.

Módl się za nami święty Mariuszu,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś świętemu Mariuszowi udział w męce Chrystusa Pana, wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczennika, który nie wahał się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię zawsze swoim życiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen