BÓG CIESZY SIĘ TOBĄ - Niedziela Chrztu Pańskiego B - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

BÓG CIESZY SIĘ TOBĄ – Niedziela Chrztu Pańskiego B

Jan Chrzciciel tak głosił: “idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: “Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”. (Mk 1, 7-11)

5 chlebów wskazówek:

  1. Jezusowy Nazaret to Twoja codzienność: dziękuj za codzienność, a znajdziesz wieczność.
  2. Potrzebujesz ciszy pustyni, by bardziej zaufać, usłyszeć głos Boga.
  3. Chrzest to wejście w życie Jezusa, przyjęcie Jego stylu jako Twojego.
  4. Chrzest to przyjęcie woli Ojca za swoją, to pragnienie tego, czego pragnie Ojciec.
  5. Bóg cieszy się Tobą, z upodobaniem patrzy na Ciebie.

2 ryby cytatów:

św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej, Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej

A Ty, o Ojcze, skłoń się ku twemu biednemu stworzeniu, «okryj je Swoim cieniem» i dostrzeż w nim jedynie «Umiłowanego, w którym Ty złożyłeś wszystkie Swe upodobania».

św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Dzieje duszy C

Panie, Twoje dziecko pojęło Twe boskie światło, przeprasza Cię za swoich braci i zgadza się spożywać chleb boleści tak długo, jak zechcesz. I wcale nie pragnie wstawać od stołu napełnionego goryczą, przy którym siedzą biedni grzesznicy, aż po dzień, który sam wyznaczyłeś.

Kliknij i przejdź do przestrzeni 5+2