PRÓBA WOLNOŚCI - 1 Niedziela Wielkiego Postu - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

PRÓBA WOLNOŚCI – 1 Niedziela Wielkiego Postu

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» (Mk 1,12-15)

5 chlebów wskazówek:

  1. Doświadczenie pustyni uczy Cię wolności, poznania siebie samego, wsłuchiwania się w głos Boga i zmagania się z samym sobą w celu nauki podejmowanie słusznych decyzji.
  2. Pokusa to nie grzech. To próba, która daje Ci możliwość wzrostu. Trzy pokusy szatana kumulują wszystkie Twoje pokusy szukania, nie zawsze moralnie poprawnych skrótów.
  3. Mądrość pustyni polega na tym, że konfrontacja z własną przerażającą nicością, zmusza Cię do całkowitego i bezwarunkowego powierzenia się Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. To całe niebo walczy po Twojej stronie!
  4. Ataki szatana najlepiej odpędzaj słowami Pisma Świętego. Szczególnie przydatne Ci będą wersety z Psalmów, Księgi Przysłów albo poszczególne zdania Jezusa.
  5. Bądź stanowczy, zabijaj zło w zalążku, ucinaj pokusy, nie wchodź w kompromisy. Tutaj każde ustępstwo, zawsze zakończy się upadkiem. Wejście w dialog z pokusą jest początkiem przegranej.

2 ryby cytatów:

św. Jan od Krzyża, Noc ciemna II,21:

Wiara bowiem jest jakby szatą wewnętrzną o tak jaśniejącej białości, że uchodzi wzroku wszelkiego umysłu. Jeśli więc dusza przyodziana jest wiarą, nie widzi jej ani nie dosięga jej szatan, by jej przeszkadzać. Wiara chroni ją przed szatanem, zaciekłym jej nieprzyjacielem, więcej niż wszystkie inne cnoty.

św. Augustyn, Komentarz do Psalmów Ps 61,2-3:

Życie bowiem nasze w tym pielgrzymowaniu nie może trwać bez próby kuszenia, ponieważ postęp duchowy dokonuje się wśród pokus. Ten, kto nie jest kuszony, nie może siebie poznać. Nikt też nie potrafi osiągnąć wieńca chwały bez uprzedniego zwycięstwa. Uznaj, że ty jesteś w Nim kuszony, i że w Nim odnosisz zwycięstwo – w Nim, czyli Jezusie.

Kliknij i przejdź do przestrzeni 5+2