Prorocze słowa ks. Ratzingera? - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Prorocze słowa ks. Ratzingera?

Jaki będzie Kościół? Jak będzie działał Kościół? Czy to, czego doświadczamy dzisiaj daje nadzieję na lepsze czasy?

W tej przestrzeni rozważań polecam dzisiaj wypowiedź ks. Josepha Ratzingera z 24 grudnia 1969 roku. Była ona konkluzją cyklu wykładów radiowych w rozgłośni Hessian Rundfunk.

Z dzisiejszego kryzysu wyłoni się Kościół, który straci wiele. Stanie się nieliczny i będzie musiał rozpocząć na nowo, mniej więcej od początków.

Nie będzie już więcej w stanie mieszkać w budynkach, które zbudował w czasach dostatku. Wraz ze zmniejszeniem się liczby swoich wiernych, utraci także większą część przywilejów społecznych.

Rozpocznie na nowo od małych grup, od ruchów i od mniejszości, która na nowo postawi Wiarę w centrum doświadczenia.

Będzie Kościołem bardziej duchowym, który nie przypisze sobie mandatu politycznego, flirtując raz z lewicą a raz z prawicą. Będzie ubogi i stanie się Kościołem ubogich.

Wtedy ludzie zobaczą tą małą trzódkę wierzących jako coś kompletnie nowego: odkryją ją jako nadzieję dla nich, odpowiedź, której zawsze w tajemnicy szukali”.