MIESZKAM U CIEBIE - 2 Niedziela Zwykła B - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

MIESZKAM U CIEBIE – 2 Niedziela Zwykła B


Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr. (J 1,35-42)

5 chlebów wskazówek:

  1. Jeśli poszukujesz to znaczy, że kochasz. Szukanie jest sposobem przeżywania codzienności, a miłosna ciekawość konkretnym zaangażowaniem.
  2. Odczuwasz ciągle niedosyt? To dobrze, bo to siła napędowa Twojej życia.
  3. Wielkość człowieka polega na pokornym przekazywaniu mądrości. Nikt nie stał się wielki przez pokazywanie, jak mały jest ktoś inny.
  4. Jezusa jesteś w stanie poznać osobiście jedynie przez zażyłość, obecność i czas jaki Mu dasz.
  5. Na modlitwie nie tyle uczysz się dawać, co przyjmować. Bądź hojny w czas i obecność. Po prostu bądź z Nim i patrz na Niego.

2 ryby cytatów:

św. Jan od Krzyża, Pieśń duchowa – strofy 1 i 3

Gdzie się ukryłeś, Umiłowany, i mnieś wśród jęków zostawił? Uciekłeś jak jeleń, Gdyś mnie wpierw zranił, Biegłam za Tobą z płaczem, a Tyś się oddalił. (…) Szukając mojej miłości, Pójdę przez góry i rozłogi. Nie zerwę kwiatów, Przed dzikim zwierzem nie uczuję trwogi, Przejdę przez szyk obronny i graniczne progi!

św. Elżbieta od Trójcy Świętej, List 122

Znalazłam moje niebo na ziemi, albowiem niebo to Bóg, a Bóg jest w mojej duszy.

Kliknij i przejdź do przestrzeni 5+2