Psalm 48 - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Psalm 48

śpiewa: Ewa Uryga & Jakub Kryczyński
chór: Twoje Niebo
adaptacja tekstu i muzyka: Józef Rusinowski

O Boże mój rozważam Twoją łaskawość
We wnętrzu Twojej świątyni.
Jak Imię Twoje Boże
Tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi.

On jest tym, co szczęście daje ci
Słabym pomaga wstać.
On jest tym, co oddał życie byś,
Śpiewał Mu chwałę i cześć.

Wielki Pan jest godzien chwały góra Jego święta.
On radością całej ziemi tej.
Wielki Pan i doskonały dobroć niepojęta.
Świętym królem całej ziemi jest.

Jak słyszeliśmy tak i zobaczyli
W mieście Pana Zastępów.
W mieście Boga Naszego
Bóg mnie umacnia na wieki.

On jest tym, co szczęście daje ci
Słabym pomaga wstać.
On jest tym, co oddał życie byś,
Śpiewał Mu chwałę i cześć.

Wielki Pan jest godzien chwały góra Jego święta.
On radością całej ziemi tej.
Wielki Pan i doskonały dobroć niepojęta.
Świętym królem całej ziemi jest.