Tereska w Kluszkowcach - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Tereska w Kluszkowcach

Kluszkowce - 1 października 2021

Poświęcenie nowej figury i Eucharystia ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 

W święto św. Teresy od Dzieciątka Jezus, 1 października, w naszym karmelitańskim kościele w Kluszkowcach odbyło się uroczyste poświęcenie nowego reliefu św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Przed rozpoczęciem Mszy świętej o godz. 17.30 asysta liturgiczna z różami w rękach udała się w procesji pod zainstalowaną w ostatnich dniach płaskorzeźbę św. Teresy, po czym o. Mariusz Wojtowicz – główny celebrans i kaznodzieja – poświęcił nowy wizerunek Świętej. Po nim miało miejsce błogosławieństwo róż i płatków róż, które symbolizują łaski wypraszane przez św. Teresę, a następnie rozpoczęła się Msza święta. Eucharystia była sprawowana w intencji wszystkich, którzy przyczynili się swoimi ofiarami do powstania płaskorzeźby św. Teresy, z prośbą o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla nich i ich rodzin.