Trójca - Twój odwieczny kod genetyczny - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Trójca – Twój odwieczny kod genetyczny

TROISTOŚĆ na różne sposoby wpisana jest w Twoją codzienność życia. Czy to przypadek? Sam zobacz!

  • Żyjesz tu i teraz, ale za Tobą jest przeszłość, a przed Tobą przyszłość – to troistość czasowa Twojej codzienności. Przeszłość oddajesz Miłosierdziu Bożemu, przyszłość Opatrzności Bożej, a teraźniejszość przeżywasz z Bogiem w codziennej Przyjaźni.
  • Św. Paweł by “określić” Cię całościowo pisze: “Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Tes 5,23). Duch, dusza i ciało – to troistość struktury Twojej osoby.
  • Św. Jan od Krzyża mówiąc o władzach wyższych człowieka, oprócz rozumu i woli wymienia również pamięć – to troistość władz Twojego “wnętrza”.
  • Droga do codziennego pozwania i ukochania Boga biegnie również poprzez trzy niezwykłe “możliwości” – cnoty otrzymane na Chrzcie: Wiarę, Nadzieję i Miłość – to troistość Twoich “nadprzyrodzonych zmysłów “.
  • Św. Teresa od Jezusa kiedy mówi o modlitwie, rozpoczyna od trzech istotnych postaw: miłości, wyrzeczenia i pokory. Trzy warunki i sprawdziany jakości Twojej modlitwy – to troistość autentyczności Twojej modlitwy.
  • By zaufać Bogu do końca musisz stawić czoła trzem pokusom: posiadania, władzy i pychy – to troistość Twojej codziennej walki.
  • Zbliżając się coraz bardziej do Źródła, którym jest Bóg będziesz przeżywał trzy trudne doświadczenia, którymi są: noc, pustka i słabość – to troistość potwierdzająca Ci “dotykanie Tajemnicy”.
  • By iść za Jezusem jesteś zaproszony do wprowadzania w życie Jego rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa – to troistość Twojego naśladowania Jezusa.
  • Wyraża się to przez trzy władze: prorocką, kapłańską i królewską – to troistość bycia jak Jezus.

Masz zatem do czynienia ze wszech stron ogarniającą Cię TROISTOŚCIĄ.

A to wszystko dlatego, że jesteś stworzony na Obraz i Podobieństwo Boga Trójcy.
Jesteś stworzony przez Niego – Boga Trójcę.
Mało tego On – Trójjedyny Bóg w Tobie mieszka!

On jest Prawdą, Dobrem i Pięknem!
On stwarza, zbawia i uświęca!
On jest Drogą, Prawdą i Życiem!

o. Mariusz Wójtowicz OCD