(…) postęp duszy nie na tym polega, aby dużo rozmyślała, jeno na tym, by dużo miłowała.

Przedstawiła mi się dusza nasza jako twierdza cała z jednego diamentu albo na wskroś przejrzystego kryształu, podzielona na wiele rozmaitych komnat, podobnie jak i w niebie mieszkań jest wiele. Bo w istocie, siostry, jeśli dobrze rzecz zważymy, dusza sprawiedliwego nie jest niczym innym jak prawdziwym rajem, w którym, jak Pan mówi, z radością przebywa.

(…) jedna jest tylko droga bezpieczna: chcieć tego, czego chce Bóg, który zna nas lepiej niż my same siebie. Oddajmy się w ręce Jego, niech czyni z nami i w nas wedle woli swojej. W takim postanowieniu trwając wolą niezachwianą, nigdy nie zbłądzimy i zbłądzić nie możemy.

3 stycznia 2022

TWIERDZA Teresy – Wprowadzenie

TWIERDZA – ZAMEK Wejście do TWIERDZY to powszechne powołanie do świętości podarowanej Ci na Chrzcie. Świętość postrzegaj jako maksymalny rozwój Twojego CZŁOWIECZEŃSTWA, co jednak wymaga trudu. […]
4 stycznia 2022

TWIERDZA Teresy – I mieszkanie

Jeszcze jako letni i początkujący zaczynasz poznawać samego siebie (godność i grzeszność) w świetle nieskończonej dobroci Boga. Letni chrześcijaninie poznaj siebie samego kim jesteś. Wejdź do […]
6 stycznia 2022

TWIERDZA Teresy – II mieszkanie

Podejmujesz trud walki ucząc się wytrwałości. W tym mieszkaniu słyszysz już głos Stwórcy, dającego znać o Sobie poprzez różnorakie wydarzenia, osoby, książki, choroby, a nawet modlitwę […]
9 stycznia 2022

TWIERDZA Teresy – III mieszkanie

Wiedziesz uporządkowane życie modlitwy ucząc się otwartości i pokornego posłuszeństwa oraz darmowości i swobody ducha. W tym mieszkaniu doświadczasz, że Jesteś wybrańcem Pana ze względu na: chęć poszukiwania […]
11 stycznia 2022

TWIERDZA Teresy – IV mieszkanie

Po trudach pracy nad sobą odpoczywasz w Bogu kosztując jak dobry jest Pan. Tym sposobem przechodzisz od myślenia i rozważania do trwania w przyjaźni. Skosztuj jak […]
13 stycznia 2022

TWIERDZA Teresy – V mieszkanie

Dokonuje się w Tobie najważniejsza przemiana – świadome przejście drogi Chrystusa, przejście przez śmierć do życia: Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus […]
16 stycznia 2022

TWIERDZA Teresy – VI mieszkanie

Zaręczyny z Bogiem przez porywy miłości o ogień Bożej nieobecności. Bóg niesie człowiek, aczkolwiek z Twej strony wygląda to jako tracenie gruntu pod nogami. Przez próby i […]
20 stycznia 2022

TWIERDZA Teresy – VII mieszkanie

Małżeństwo duchowe: mój Miły jest mój, a ja jestem Jego. Żyjesz w duszy Chrystusa w jedności z Trójcą w Kościele dla drugiego człowieka. W siódmym mieszkaniu, zostajesz […]
MCHRYSTUSSTAN CZŁOWIEKAŁASKATYP MODLITWYZADANIEPOSTAĆ BIBLIJNA
IChrystus Zbawiciel   LekarzUznanie własnej słabości i grzesznościNawrócenie wejście
w siebie
Początkowa modlitwa pragnieniaPoznawanie samego siebiePaweł przed nawróceniem   Maria Magdalena
IIWzór życiaWalka o wytrwanie
w drodze
Wytrwałość w drodzeMedytacja   Rozważanie Rozmyślanie Modlitwa truduWzięcie krzyża jako laskiIzrael na pustyni
(walczący ze zniechęceniem)Żołnierze Gedeona
IIIWymagający Mistrz
i Nauczyciel
Życie uporządkowane   Moment zwycięstwa
i pokoju Ukryta pycha duchowa Niebezpieczeństwo pozostania w tym stanie
Próby ze strony BogaOtwarcie kontemplacyjne
na BogaModlitwa skupienia
(nabyta)Trwanie w Bożej obecności
Stabilizacja   UporządkowanieBogaty młodzieniec
IVŹródło
i Woda życia
Dar   Łaskawość i darmowość BogaNowe doświadczenie Boga   Rozszerzenie serca Otwartość na działanie BogaModlitwa odpocznienie   Modlitwa skupienia
(wlana)
Kontynuacja   Uczenie się przyjmowaniaPracownicy winnicy zatrudnieni o różnych godzinach
VNasze ŻyciePascha   Śmierć samego siebie Totalna wewnętrzna odnowaNowe życie
w Chrystusie
Modlitwa zjednoczenia
(z życiem Jezusa)
Umieranie   Świadome przeżycie ChrztuJudasz   Saul namaszczony
i niewierny
jako anty-przykłady Niebezpieczeństwo wycofania się
VIOblubieniecZaręczyny duchowe   Porywy miłości i ogień Bożej nieobecnościCuda Boga   Fenomeny mistyczne
i heroizm miłości
Modlitwa mistyczna   Modlitwa wstawiennicza Miłość konkretna, która staje się modlitwą Zjednoczenie prosteOczyszczenia bierne   Droga fenomenów mistycznych i codziennej przerastającej po ludzku miłościMojżesz
VIIOblubieniec KościołaMałżeństwo duchoweZamieszkanie Trójcy
i bliskość Chrystusa
Kontemplacja doskonała   Zjednoczenie przemieniająceŚwiętość apostolska   Życie bez ograniczeńPaweł Apostoł   Maria Magdalena