Veni Creator Spiritus! - O Stworzycielu Duchu przyjdź! - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Veni Creator Spiritus! – O Stworzycielu Duchu przyjdź!

Śpiew i pomysłodawca projektu – o. Mariusz Wójtowicz OCD
Przygotowanie wokalne – Ewa Domagała
Nagranie audio / podkład instrumentalny – Sebastian Stieler
Zdjęcia – Jacek Sikorski
Scenariusz / reżyseria / montaż / kierownictwo produkcji – Marek Domagała

www.marekdomagalafilm.pl

Dziękujemy za udostępnienie wnętrz Kościoła św. Wojciecha w Poznaniu.
Teledysk został zrealizowany przez duet produkcyjny:
“W OGRODACH KARMELU” – o. Mariusz Wójtowicz OCD & Marek Domagała

A.D. 2019


Jezus, posłany na ziemię przez Ojca, przyszedł powiedzieć o wielkości naszego człowieczeństwa, a Duch Święty poprzez swoje wielorakie działanie odkrywa w nas bogactwo naszego ducha. On przychodzi jako Światło, Wiatr, Woda, Gołębica, Obłok i Ogień. On jest Pokojem, Pięknem i Miłością. Jest Parakletem, Pocieszycielem i Przyjacielem. Namaszcza i pieczętuje świętością. Jak pokazać dzisiaj ten niezwykły splot Jego wszechogarniającego działania i prostoty obecności? Wybraliśmy znany, pochodzący z początków IX wieku, hymn “VENI CREATOR SPIRITUS”. A zatem posłużyliśmy się chorałem. To muzyka kontemplacji, która z ciszy wypływa i do ciszy prowadzi – to drugie imię ciszy.

Chorał to również pokorna służebnica liturgii. Muzyka, która uczy wzajemnego słuchania, daje odpoczynek i stawia przed tajemnicą Trójcy, którą zamiast zrozumieć trzeba zwyczajnie pokochać. Sięgnęliśmy po obrazy „piękna” zawarte w dziele stwórczym Boga: piękno człowieka i jego codziennych prostych relacji oraz piękno wszechświata tego widzianego z kosmosu i tego na wyciągniecie ręki. Wszystko zostało zawarte w konkretnej przestrzeni gotyckiego kościoła św. Wojciecha w Poznaniu. Nie sposób nie wspomnieć o lirze – to człowiek, którego życiowe struny poddają się delikatnym pociągnięciom Ducha Świętego.

Na koniec chcemy powiedzieć, że poprzez ten teledysk utwierdził się nasz produkcyjny duet filmowy, którego początki sięgają roku 2016. Postanowiliśmy usankcjonować naszą działalność i nazwać ją “W OGRODACH KARMELU”. Pragniemy poprzez prostotę przekazu słownego, piękno obrazu i harmonię dźwięków mówić o Bogu, o człowieku, o codzienności, o świecie… Mówić w kategoriach piękna na wyciągnięcie ręki, a zarazem piękna pełnego tajemnicy, która nigdy nie przestanie zaskakiwać, gdyż PIĘKNO jest proste, a PROSTOTA jest piękna. Pozdrawiamy z ogrodów KARMELU!

o. Mariusz Wójtowicz OCD & Marek Domagała


O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.


Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.


Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.


Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.


Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.


Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.


Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu, co pociesza nas,
Niech hołd wieczystych płynie chwał.


Amen.