W szkole św. Ludwika Marii Grignion de Montfort - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

W szkole św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

Papież Jan Paweł II musiał wywołać zdziwienie u wielu osób, gdy w czasie swej podróży do Francji we wrześniu 1996 roku, w jej programie umieścił Saint- Laurent- sur- Sevre, małe miasteczko w Wandei, dużo mniej znane niż Tours, Rennes, czy Reims. Zależało mu bardzo, aby odbyć pielgrzymkę do grobu Świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, spoczywającego w Bazylice właśnie w tym miasteczku. Wyjaśnił to w ten sposób:

“Wiele zawdzięczam świętemu Ludwikowi de Montfort, gdyż jest on dla mnie ważną postacią, która oświeciła mnie w ważnych momentach mojego życia. Dziękuję Bogu za coraz szersze poznawanie, odkrywanie tego Świętego Misjonarza”.

Jak wiemy z historii życia Jana Pawła II, już podczas wojny, kiedy jako robotnik w kopalni czytał “Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” autorstwa Świętego Ludwika, Karol Wojtyła wyznaczył sobie kierunek swojej duchowości i cały zawierzył się Maryi, czego odzwierciedleniem jest hasło “Totus Tuus”.

Mam to niesamowite szczęście, że od września jestem we Francji na przygotowaniu językowym do pracy misyjnej w Kamerunie. Zostałem skierowany do Montfort- sur- Meu, małej miejscowości w Bretanii, gdzie właśnie urodził się Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort. To właśnie tutaj szerzej poznaję jego życie i duchowość wczytując się w jego dzieła i przemierzając drogi, odwiedzając miejsca związane z Ludwikiem. Każdego dnia modlę się w Kaplicy w miejscu gdzie został ochrzczony Święty Ludwik, powierzając jego wstawiennictwu wszystkie intencje i prośby, które wiele osób mi powierza.

Święty Ludwik do swego pierwszego imienia dodał Maria, wyrażając w ten sposób swą wielką miłość do Najświętszej Maryi Panny. De Montfort nie jest oznaką tytułu szlacheckiego, lecz właśnie nazwą miejsca, gdzie Święty Ludwik został ochrzczony. Dlatego najczęściej pisze się i mówi o nim jako o Ojcu Montfort.

Święty Ludwik chciał przez to podkreślić, że najważniejsze w życiu chrześcijanina jest właśnie moment chrztu Świętego i zachęcał do tego aby odnawiać i żyć zobowiązaniami Chrztu Świętego. Ojciec Montfort jest dla mnie wzorem Kapłana, wzorem Misjonarza. Jego misje w całej zachodniej Francji cieszyły się wielką popularnością. Ludwik z wielką łatwością przemawiał do ludu, jego słowa były zrozumiałe i trafiały do serc, wywołując głębokie przeżywanie wiary. Jest autorem licznych dzieł duchowych.

Najbardziej znane dzieło, to jest już wcześniej wspomniany “Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, w którym to przedstawia sposób tego nabożeństwa i duchowość oddania się Matce Bożej. Pisał:

“Nabożeństwo to jest konieczne, ale po to, by Jezusa Chrystusa całkowicie znaleźć, ukochać Go i wiernie Mu służyć”.

Cieszę się że w Polsce coraz bardziej popularne stają się 33-dniowe Rekolekcje oddania się w niewolę Matce Bożej według wzoru Świętego Ludwika. Sam oddałem się w niewolę Matce Bożej i ponawiam to oddanie. Cieszę się że jestem w Montfort w “szkole Świętego Ludwika”, że doświadczam jego opieki i wstawiennictwa. Maryja jest -jak mówił święty Ludwik- najdoskonalszą “formą Jezusa” i najprostszą i najpewniejszą drogą do Boga.

Zachęcam Cię drogi Przyjacielu do tego aby również wejść do tej Szkoły Świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Zachęcam do odbycia rekolekcji oddania się Matce Bożej. Wiele informacji możesz znaleźć w internecie.

Dzisiaj we wspomnienie Świętego Ludwika celebruję Mszę świętą w intencji wszystkich którzy oddali się Matce Bożej oraz we wszystkich intencjach zanoszonych podczas Nowenny do Świętego Ludwika. Niech wstawiennictwo Świętego Ludwika wyprasza nam wszystkim potrzebne łaski we wzrastaniu w życiu duchowym i w kroczeniu przez Maryję do Jezusa.

Pozdrawiam ks. Marek Kapłon