WIELKOŚĆ PROSTOTY – Niedziela Palmowa - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

WIELKOŚĆ PROSTOTY – Niedziela Palmowa

Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie uwiązane oślę, którego jeszcze żaden człowiek nie dosiadał. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: „Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem”». Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: «Cóż to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?» Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. Ci zaś, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: «Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego, Dawida, które nadchodzi. Hosanna na wysokościach!» (Mk 11, 1-10)

5 chlebów wskazówek:

1. Prostota, która nas nie przekonuje, czyni cuda, która nas przekonują.

2. Twoje ciało ze swoim zachciankami jest trochę jak źrebię oślicy – ciągle domaga się czegoś nowego. Aby to źrebię prowadziło Cię do świątyni wnętrza, trzeba na nim zasiąść jak Jezus, po królewsku: panować nad nim.

3. Wiara wymaga Twojego osobistego spotkania z Jezusem, Twojego osobistego wyboru Jezusa i pójścia za Nim; nie tylko słuchania i podziwiania.

4. Jezus chce dostać się do Twojego serca, do swojej własności. Połóż przed Nim swój płaszcz, czyli swoje życie; bierz do ręki oliwną gałązkę nadziei pokoju i wołaj radośnie „Hosanna” – w Tobie zbawienie!

5. Z doświadczeniem tryumfu związany jest zawsze trud ofiary i wyrzeczenia.

2 ryby cytatów:

Święta Maria od Jezusa Ukrzyżowanego:

Pytam Najwyższego: Gdzie mieszkasz? On mi odpowiada: każdego dnia czynię sobie nowe mieszkanie, nowe narodziny w nowej grocie, w niskiej zagrodzie… Jestem szczęśliwy w duszy uniżonej, w żłóbku.

Święty Szarbel:

Ciało zachowuje się jak osioł, jeśli je zaspokoisz, staje się nieposłuszne. Kiedy jest głodne – pokornieje.