1. dzień Nowenny do Ducha Świętego - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

1. dzień Nowenny do Ducha Świętego

Duchu Święty

Modlitwa oddania, czci i uniżenia

Duchu Święty, natchnij mnie.
Miłości Boża, pochłoń mnie.
Po prawdziwej drodze prowadź mnie,
Maryjo, moja Matko, spójrz na mnie,
Z Jezusem błogosław mnie.
Od wszelkiego zła,
Od wszelkiej iluzji,
Od wszelkiego niebezpieczeństwa
Zachowaj mnie.

W Wieczerniku Słowa Bożego:

«Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie». (J 4, 23 -24)


Z „Myśli” św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego:

Wzywajcie tego boskiego Ducha na początku waszej modlitwy, uznajcie waszą słabość, wasza biedę. Idźcie do Jezusa, proście Jezusa, żeby was oświecił, żeby przyciągnął was do Siebie. We wszystkich sprawach nie ufajcie sobie, obawiajcie się przed każdym waszym działaniem, myślcie o Jezusie, łączcie się z Nim. Przed modlitwą, przed pracą łączcie się z Jego Duchem, kiedy przebywał na ziemi. Przed każdym waszym działaniem wzywajcie światła, łaski Ducha Świętego, mówcie: „Mój Boże, zmiłuj się nade mną, przyjdź mi z pomocą”. (Zeszyt zarezerwowany II, s. 55)


Módlmy się:

Błogosławiony bądź, Panie nasz Jezu Chryste, przez którego wszyscy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca. Ześlij nam swego Ducha, upragnionego Gościa dusz ludzkich. Zjednocz nas przez Niego z Tobą, aby utrapienie, ucisk, choroba czy inne trudności i troski nigdy nas nie odłączyły od Twojej miłości. Uczyń nas całkowicie uległymi Twojemu Duchowi. Amen.