Autor, którego książki wszystkim polecam - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Autor, którego książki wszystkim polecam

Pytacie mnie o Świętych Karmelu: kogo, co i jak czytać? Zadajecie mi pytania związane z medytacją, kontemplacją, mistyką jak również dotyczące modlitwy odpocznienia i fenomenów mistycznych. Chcecie coś zrobić z rozproszeniami, skupieniem i codzienną modlitwą. Oczywiście, że mogę każdemu z osobna tłumaczyć i wyjaśniać. Zresztą ostatnimi miesiącami obficie to wykonuję.

Chciałbym jednak dzisiaj podzielić się z Wami kopalnią praktycznej wiedzy na temat Karmelu, a którą znajdziecie w książkach znanego karmelity bosego o. Wlifrida Stinissena. Dla mnie jest to dobry znawca tematu i najlepszy popularyzator duchowości Karmelu, a ponadto zakonnik który prostym językiem przybliża człowiekowi współczesnemu wielkość doświadczenia naszych Świętych. Właściwie każda książka o. Wilfrida jest godna polecenia, a na rynku polskim jest ich już ponad dwadzieścia.

Dobrych poszukiwań internetowych i równie dobrej lektury życzę!

o. Mariusz Wójtowicz OCD

Miał szczególną zdolność do komunikowania się z pragnieniem Boga u ludzi, stwarzał u nich poczucie, że się do nich mówi, że się ich zauważa i odważali się wtedy iść drogą wiary. Pomógł wielu odkryć na nowo swoją wiarę i znaleźć jej głębie. Opisywał Bożą obecność w ludzkim życiu w bardzo naturalny sposób i tak docierał do ludzkich serc, poprzez łączenie prostoty z duchową głębią. Peter Halldorf.

Moje notatki z książek ojca Wilifrida

Ojciec Wilfrid Stinissen ocd urodził się w Antwerpii w Belgii w roku 1927 w głęboko wierzącej rodzinie. Już w wieku 16 lat zdecydował się spędzić życie w środowisku klasztornym i wstąpił do Zakonu Karmelitów Bosych w Brugii. W 1951 roku przyjął święcenia kapłańskie a w roku 1958  obronił doktorat z filozofii na Katolickim Uniwersytecie w Lowanium (Louvain)  z dzieła Arystotelesa pt. „Etyka nikomachejska”.

W roku 1967 wyjechał do Szwecji, gdzie chciał znaleźć spokojne i zaciszne miejsce dla życia kontemplacyjnego. Wraz z trzema współbraćmi z Karmelu w Beligii osiadł w Skanii (południowa część Szwecji) gdzie w Tågarp w roku 1967 razem utworzyli nową fundację, Klasztor Norraby, którego śp. Ojciec Wilfrid Stinissen OCD był przeorem od roku 1981. W Norraby śp. Ojciec Wilfrid Stinissen OCD pozostał jako zakonnik aż do swojej śmierci, rzadko opuszczał ściany klasztoru. Zajmował się przede wszystkim teologią duchowości karmelitańskiej oraz Motlitwą Jezusową. Zmarł 30 listopada 2013 w Norraby po krótkiej chorobie.

Twym skarbem jest twoja tęsknota.