KAŁUŻA CZY OCEAN? - 4 Niedziela Zwykła C - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

KAŁUŻA CZY OCEAN? – 4 Niedziela Zwykła C

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?» Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum». I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman». Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. (Łk 4, 21-30)

5 chlebów wskazówek:

  1. Jezus pochwala Twoją piękną codzienność. Nie oczekuj zatem cudów, zobacz cudowność codzienności!
  2. Czy dajesz szansę swoim? Swojej rodzinie? Swojej zwyczajności? Czy dajesz szansę swojej osobie?
  3. Jeśli jesteś sceptykiem codzienności, to nie licz na żaden cud zwyczajności. Życie potrzebuje polotu szaleństwa!
  4. Odrzucenie jest programowo potwierdzeniem, iż idziesz dobrą drogą za Jezusem.
  5. Każda klęska jest wyzwaniem do kolejnych obszarów, bo po co taplać się w kałuży, skoro Twoim przeznaczeniem jest ocean!

2 ryby cytatów:

List do Diogneta:

Chrześcijanie kochają wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują. Są zapoznani i potępiani, a skazani na śmierć zyskują życie. Pogardzają nimi, a oni w pogardzie tej znajdują chwałę. Spotwarzają ich, a są usprawiedliwieni. Ubliżają im, a oni błogosławią. Obrażają ich, a oni okazują wszystkim szacunek. Czynią dobrze, a karani są jak zbrodniarze. Karani, radują się jak ci, co budzą się do życia.

Błogosławiony Franciszek Palau:

Wchodzę teraz na nowy teren, w nową krainę i nowy świat. Czuję, że Bóg wzywa mnie do głoszenia, i że muszę się zdać na Ducha, który mnie prowadzi. A gdzie widzę otwarte drzwi, tamtędy mam wchodzić. Kiedy Bóg mnie wzywa, nie ma niczego, co stanęłoby mi na drodze, czego bym nie zaatakował i nie powalił, choćby było okrutne i odrażające.