ŻYJ TYM, CO DZIŚ - 3 Niedziela Zwykła C - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

ŻYJ TYM, CO DZIŚ – 3 Niedziela Zwykła C

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: “Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana”. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: “Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście”. (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)

5 chlebów wskazówek:

  1. W łańcuchu wiary jesteś świadkiem ciągłego działania Jezusa.
  2. Twoje najprostsze świadectwo wiary niesie nadzieję pośród codzienności, światło w ciemności i ufność w bezsilności.
  3. Miejscem Twojego ewangelizowania jest Twój Nazaret: Nazaret Twojego serca, rodzinnego domu, miejsca pracy.
  4. Nie wiesz jak ewangelizować siebie i innych? Nie wiesz jak żyć? Bądź jak Jezus i otwieraj Biblię.
  5. Słowo spełnia się dziś! Boże podpowiedzi wprowadzaj dziś! Jego miłość przyjmuj dziś! Żyj tym, co dziś!

2 ryby cytatów:

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus:

Pomocą w modlitwie jest mi przede wszystkim Ewangelia; ona zaspokaja wszystkie potrzeby mojej biednej, małej duszy. Odkrywam w niej coraz to nowe światła oraz jej sens ukryty i mistyczny”. „Gdybym była kapłanem, uczyłabym się hebrajskiego i greki, aby móc czytać słowa Boga tak, jak On raczył je wyrazić w ludzkiej mowie.

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus:

Me życie jest cieniem, me życie jest chwilką,
Co ciągle ucieka i ginie.
By kochać Cię, Panie tę chwilę mam tylko,
Ten dzień dzisiejszy jedynie.

O jutro się modlić nie jestem w stanie,
Choć nie wiem jak życie popłynie.
Dziś strzeż mnie, dziś tylko, o Panie,
Przez dzień dzisiejszy jedynie.