MASZ BOSKIE POCZĄTKI - 2 Niedziela po Bożym Narodzeniu - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

MASZ BOSKIE POCZĄTKI – 2 Niedziela po Bożym Narodzeniu

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył. (J 1,1-18)

5 chlebów wskazówek:

  1. Tajemnica nie jest do zrozumienia. Jest do przyjęcia i do pokochania.
  2. Obraz Boga wyryty w Tobie jest Twoim światłem.
  3. Jesteś piękny pięknem Boga. On jest Twoim Pięknem. Odbijasz piękno Boga i przekazujesz je innym.
  4. Zasadą Twojego życia jest Jezus. Żyjąc jak On, człowiek coraz bardziej człowiekiem się staje!
  5. Cały człowiek mówi. Stajemy się tym, czego słuchamy.

2 ryby cytatów:

Święty Jan od Krzyża:

Było już na początku
Słowo i w Bogu żyło,
W którym swoje piękności,
I swoje szczęście kryło.

To Słowo było Bogiem
I początkiem się zwało
I było na początku
A początku nie miało.

Ono było początkiem,
Początek w nim wstrzymany;
Co się zrodził w początku,
Słowem Syn jest nazwany.

On zawsze był poczęty,
A zawsze się poczyna,
Ojciec Przedwieczny swój byt
Zlewa na swego Syna.

Święty Jan od Krzyża:

»Chciałbym Ci dać, mój Synu,
Miłą oblubienicę,
Aby mogła oglądać Nas
w bytu tajemnicy.

I chleb jeść z tego stołu,
Z któregom ja pożywał
I oglądać to piękno,
Którem w Tobie odkrywał.

By się ze mną cieszyła,
Zaznała szczęścia tchnienia
Na widok Twej piękności,
Twego ze mną istnienia«.

»Wdzięczny Ci jestem wielce
Rzekł Syn Ojcu z miłością
– Oblubienicę daną
Okryję mą jasnością.

By przez nią oglądała
Potęgę Ojca mego
I poznała tę prawdę,
Że ja się rodzę z Niego.

Wezmę ją w swe ramiona,
By miłość zrozumiała,
I wśród wiecznych rozkoszy
Twą dobroć wychwalała«.

»Niech się stanie! – rzekł Ojciec –
Dla Twojej to miłości«.
I przez jedno to słowo
Wywiódł światy z nicości.