Rzecz o ZAMIESZKANIU Boga w człowieku - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Rzecz o ZAMIESZKANIU Boga w człowieku

Przygodę z Bogiem rozpoczyna się od odkrycia prostej sprawy: ON MIESZKA WE MNIE! Jak tę kwestię postrzega Słowo Boże? Jak tę sprawę komentują mistycy? Poniżej kilka tekstów w tej materii.


Jan 14, 23
«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.

Apokalipsa, 3, 20
Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.

Św. Teresa od Jezusa – Twierdza wewnętrzna
Gdym dzisiaj, niezdolna nic wymyśleć ani nie wiedząc od czego zacząć to pisanie, polecone mi przez posłuszeństwo, klęczała na modlitwie i błagała Pana, aby On raczył mówić za mnie, nasunęło mi się na myśl to, co zaraz opowiem jako fundament niejaki i podstawa wszystkiego. Przedstawiła mi się dusza nasza jako twierdza cała z jednego diamentu albo na wskroś przejrzystego kryształu, podzielona na wiele rozmaitych komnat, podobnie jak i w niebie mieszkań jest wiele. Bo w istocie, siostry, jeśli dobrze rzecz zważymy, dusza sprawiedliwego nie jest niczym innym jak prawdziwym rajem, w którym, jak Pan mówi, z radością przebywa. Jakież bowiem, powiedzcie same, musi być to mieszkanie, w którym Król tak potężny, tak mądry, tak przeczysty, tak dobra wszelkiego pełny, rozkosz dla siebie znajduje? Daremnie szukam i nic nie znajduję, do czego by można było porównać przedziwną piękność i ogromną pojemność duszy ludzkiej. I w rzeczy samej, jak umysł nasz, jakkolwiek by był bystry, nie zdoła pojąć Boga, tak również ledwo może pojąć wielkość duszy, którą Bóg, jak nam to własnym słowem swoim oznajmia, stworzył na swój obraz i podobną sobie.

Św. Jan od Krzyża – Modlitwa duszy rozmiłowanej
I jeszcze modlitwę duszy rozmiłowanej św. Jana: O duszo, która pragniesz poznać gdzie przebywa twój Umiłowany, abyś Go mogła znaleźć i złączyć się z Nim, wiedz o tym, ty sama jesteś schronieniem gdzie On mieszka. Wesel się i raduj w wewnętrznym skupieniu z Nim razem, gdzie posiadasz Go tak blisko. Tu Go, więc pożądaj, tu Go uwielbiaj.

Św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej
Znalazłam moje niebo na ziemi, ponieważ tym niebem jest Bóg, a On jest w mojej duszy.

Średniowieczny mnich
Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ten, którego szukasz jest twoją własnością, nie wiesz o tym? Masz prawdziwą i wieczną radość, a płaczesz? On jest w twoim wnętrzu a ty szukasz Go na zewnątrz? Twoje serce jest Moim grobem. A tam nie jestem martwy. Spoczywam w twoim sercu, żyjący na weki. Twoja dusza jest Moim rajem. Miałaś rację, że jestem ogrodnikiem. Jestem nowym Adamem. Uprawiam i strzegę Swego raju. Twoje łzy, twoja miłość, twa tęsknota, wszystko to jest mym dziełem. Posiadasz Mnie w swoim wnętrzu, nie wiedząc o tym i dlatego szukasz mnie na zewnątrz. Dlatego ukaże się na zewnątrz, abyś mogła powrócić do siebie, abyś w swym wnętrzu odnalazła Tego, którego szukasz na zewnątrz.

wybrał o. Mariusz Wójtowicz OCD