WYDOBYWAJ DOBRO Z INNYCH - 4 Niedziela Adwentu C - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

WYDOBYWAJ DOBRO Z INNYCH – 4 Niedziela Adwentu C

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. (Łk 1,39-45)

5 chlebów wskazówek:

  1. Jesteś dotykany światem Boga po to, aby potem przenosić Jego Miłość poprzez służenie drugiemu człowiekowi.
  2. Aby Twoja pomoc drugiemu człowiekowi była autentyczna, musisz opuścić swój „Nazaret”, przełamać siebie.
  3. Przyjrzyj się sprawie, a potem wydobądź z bliźniego to, co najlepsze.
  4. O, jak dobrą sprawą jest przyjaźń z przyjaciółmi Boga!
  5. Radość odzwierciedla harmonię wnętrza. Radość ułatwia działanie.

2 ryby cytatów:

Święty Ambroży:

Elżbieta jako pierwsza usłyszała głos, ale Jan pierwszy odczuł działanie łaski; ona usłyszała w porządku natury, on rozradował się ze względu na tajemnicę; ona usłyszała nadchodzącą Maryję, on zaś Chrystusa; niewiasta spostrzegła przybycie Niewiasty, a dziecię przybycie Dziecięcia. One rozmawiają o otrzymanych łaskach, oni zaś, pozostając w łonach swych matek, urzeczywistniają łaskę i tajemnicę miłosierdzia dla dobra samych matek, tak że na mocy podwójnego cudu prorokują one pod natchnieniem synów, których noszą w łonie. O synu jest powiedziane, że się rozradował, a o matce, że została napełniona Duchem Świętym. To nie matka była pierwsza napełniona Duchem, ale Syn, pełen Ducha Świętego, napełnił także matkę.

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus:

Jak małe pisklęta uczą się śpiewać, wsłuchując się w śpiew swych rodziców, podobnie i dzieci nabywają znajomości cnoty, tego wzniosłego śpiewu Miłości Bożej, przebywając w pobliżu dusz trudniących się ich wychowaniem.