WEJŚCIE W OTCHŁAŃ ZŁA - Niedziela Chrztu Pańskiego C - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

WEJŚCIE W OTCHŁAŃ ZŁA – Niedziela Chrztu Pańskiego C

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: “Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem”. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: “Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”. (Łk 3, 15-16.21-22)

5 chlebów wskazówek:

  1. W chwili chrztu Jezusa otwiera się niebo. Więź pomiędzy Bogiem a Tobą – człowiekiem – zostaje ponownie przywrócona.
  2. Duch Święty w postaci gołębicy mówi o tej więzi między Bogiem a człowiekiem; więź ta nazywa się przyjaźń.
  3. Głos Boga z nieba podczas chrztu Jezusa to przerwane milczenie. Teraz Bóg nieustanie mówi do Ciebie…
  4. Chrzest to wejście w życie Jezusa, przyjęcie Jego stylu jako swojego. To wejście do brudnej wody, pomiędzy grzesznych ludzi i pokochanie nieprzyjaciół oraz wybaczenie zła winowajcom.
  5. Kiedy ufasz Bogu, kiedy widzisz w nim Ojca, kiedy jesteś Mu posłuszny, to On cieszy się Tobą.

2 ryby cytatów:

Święty Grzegorz z Nazjanzu:

Jezus wychodzi z wody i unosi ze sobą w górę cały świat; widzi rozwierające się i otwarte niebiosa, które Adam zamknął dla siebie i dla swych potomków, tak jak i raj został mu zamknięty mieczem płomienistym. A Duch daje świadectwo Bóstwu, gdyż zstępuje na równego sobie. I daje się słyszeć głos z nieba, gdyż stamtąd był Ten, który otrzymał świadectwo.

Święty Bazyli Wielki:

Dla osiągnięcia doskonałości jest rzeczą konieczną naśladować Chrystusa nie tylko w przykładach, które ukazał swoim życiem, jak łagodność, pokora i cierpliwość, lecz trzeba być także naśladowcą Jego śmierci (…). Jak jednak ma się to dokonać, byśmy osiągnęli podobieństwo śmierci Chrystusa? Gdy zostaniemy z Nim współpogrzebani przez chrzest (…). Zanim więc rozpoczniesz nowe życie, musisz położyć kres staremu.