Twierdza Teresy - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Twierdza Teresy


3 stycznia 2022

TWIERDZA Teresy – Wprowadzenie

TWIERDZA – ZAMEK Wejście do TWIERDZY to powszechne powołanie do świętości podarowanej Ci na Chrzcie. Świętość postrzegaj jako maksymalny rozwój Twojego CZŁOWIECZEŃSTWA, co jednak wymaga trudu. […]
4 stycznia 2022

TWIERDZA Teresy – I mieszkanie

Jeszcze jako letni i początkujący zaczynasz poznawać samego siebie (godność i grzeszność) w świetle nieskończonej dobroci Boga. Letni chrześcijaninie poznaj siebie samego kim jesteś. Wejdź do […]
6 stycznia 2022

TWIERDZA Teresy – II mieszkanie

Podejmujesz trud walki ucząc się wytrwałości. W tym mieszkaniu słyszysz już głos Stwórcy, dającego znać o Sobie poprzez różnorakie wydarzenia, osoby, książki, choroby, a nawet modlitwę […]
9 stycznia 2022

TWIERDZA Teresy – III mieszkanie

Wiedziesz uporządkowane życie modlitwy ucząc się otwartości i pokornego posłuszeństwa oraz darmowości i swobody ducha. W tym mieszkaniu doświadczasz, że Jesteś wybrańcem Pana ze względu na: chęć poszukiwania […]
11 stycznia 2022

TWIERDZA Teresy – IV mieszkanie

Po trudach pracy nad sobą odpoczywasz w Bogu kosztując jak dobry jest Pan. Tym sposobem przechodzisz od myślenia i rozważania do trwania w przyjaźni. Skosztuj jak […]
13 stycznia 2022

TWIERDZA Teresy – V mieszkanie

Dokonuje się w Tobie najważniejsza przemiana – świadome przejście drogi Chrystusa, przejście przez śmierć do życia: Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus […]
16 stycznia 2022

TWIERDZA Teresy – VI mieszkanie

Zaręczyny z Bogiem przez porywy miłości o ogień Bożej nieobecności. Bóg niesie człowiek, aczkolwiek z Twej strony wygląda to jako tracenie gruntu pod nogami. Przez próby i […]
20 stycznia 2022

TWIERDZA Teresy – VII mieszkanie

Małżeństwo duchowe: mój Miły jest mój, a ja jestem Jego. Żyjesz w duszy Chrystusa w jedności z Trójcą w Kościele dla drugiego człowieka. W siódmym mieszkaniu, zostajesz […]
M CHRYSTUS STAN CZŁOWIEKA ŁASKA TYP MODLITWY ZADANIE POSTAĆ BIBLIJNA
I Chrystus Zbawiciel

Lekarz

Uznanie własnej słabości i grzeszności Nawrócenie wejście
w siebie
Początkowa modlitwa pragnienia Poznawanie samego siebie Paweł przed nawróceniem

Maria Magdalena

II Wzór życia Walka o wytrwanie
w drodze
Wytrwałość w drodze Medytacja

Rozważanie

Rozmyślanie

Modlitwa trudu

Wzięcie krzyża jako laski Izrael na pustyni
(walczący ze zniechęceniem)Żołnierze Gedeona
III Wymagający Mistrz
i Nauczyciel
Życie uporządkowane

Moment zwycięstwa
i pokoju

Ukryta pycha duchowa

Niebezpieczeństwo pozostania w tym stanie

Próby ze strony Boga Otwarcie kontemplacyjne
na Boga Modlitwa skupienia
(nabyta)Trwanie w Bożej obecności
Stabilizacja

Uporządkowanie

Bogaty młodzieniec
IV Źródło
i Woda życia
Dar

Łaskawość i darmowość Boga

Nowe doświadczenie Boga

Rozszerzenie serca

Otwartość na działanie Boga

Modlitwa odpocznienie

Modlitwa skupienia
(wlana)

Kontynuacja

Uczenie się przyjmowania

Pracownicy winnicy zatrudnieni o różnych godzinach
V Nasze Życie Pascha

Śmierć samego siebie

Totalna wewnętrzna odnowa

Nowe życie
w Chrystusie
Modlitwa zjednoczenia
(z życiem Jezusa)
Umieranie

Świadome przeżycie Chrztu

Judasz

Saul namaszczony
i niewierny
jako anty-przykłady

Niebezpieczeństwo wycofania się

VI Oblubieniec Zaręczyny duchowe

Porywy miłości i ogień Bożej nieobecności

Cuda Boga

Fenomeny mistyczne
i heroizm miłości

Modlitwa mistyczna

Modlitwa wstawiennicza

Miłość konkretna, która staje się modlitwą

Zjednoczenie proste

Oczyszczenia bierne

Droga fenomenów mistycznych i codziennej przerastającej po ludzku miłości

Mojżesz
VII Oblubieniec Kościoła Małżeństwo duchowe Zamieszkanie Trójcy
i bliskość Chrystusa
Kontemplacja doskonała

Zjednoczenie przemieniające

Świętość apostolska

Życie bez ograniczeń

Paweł Apostoł

Maria Magdalena