Poezje - Strona 27 z 32 - Dumanie.pl - blog osobisty | o. Mariusz Wójtowicz OCD

Poezje

parallax background

NA ŚLUBY ZAKONNE SIOSTRY IZABELI OD ANIOŁÓWCierpienie szczęściem moim,
Mozoły mym spocznieniem,
Gorzki znój mój ochłodą,
A ból moim wytchnieniem.

Wśród cierni miłość moja,
W śmierci me życie trwałe,
Wśród ran moje rozkosze,
W pogardzie szczęście całe.

W ubóstwie moje skarby,
Mój triumf w twardym boju,
Me szczęście w opuszczeniu,
Odpocznienie wśród znoju.

W ciemności moje światło,
Ma wielkość w uniżeniu,
Ma droga pośród cierni,
Ma chwała w krzyża cieniu.

W pogardzie wielkość moja,
W cierpieniu laur chwały,
W pokorze wywyższenie,
W ukryciu zaszczyt cały.

Wśród głodu sytość moja,
Nadzieja w niepewności,
Mój spokój wśród bojaźni,
Ma rozkosz wśród przykrości.

Wśród nędzy wartość moja,
Ma cena w zapomnieniu,
Ma wzniosłość w cieniu wzgardy,
Zwycięstwo w zawstydzeniu.

Cierpienia mym pragnieniem,
Pogarda mym zaszczytem,
Samotność mym kochaniem,
Ma wielkość w cieniu skrytym.

W Chrystusie ufność moja
I moje odpocznienie,
Drogą mą Jego ślady,
Przy Nim me ukojenie.

Tutaj znajduję siłę,
Pokrzepienie w słabości,
Zachętę do wytrwania,
Blask prawdy wśród ciemności.

NA ŚLUBY ZAKONNE SIOSTRY IZABELI OD ANIOŁÓWCierpienie szczęściem moim,
Mozoły mym spocznieniem,
Gorzki znój mój ochłodą,
A ból moim wytchnieniem.

Wśród cierni miłość moja,
W śmierci me życie trwałe,
Wśród ran moje rozkosze,
W pogardzie szczęście całe.

W ubóstwie moje skarby,
Mój triumf w twardym boju,
Me szczęście w opuszczeniu,
Odpocznienie wśród znoju.

W ciemności moje światło,
Ma wielkość w uniżeniu,
Ma droga pośród cierni,
Ma chwała w krzyża cieniu.

W pogardzie wielkość moja,
W cierpieniu laur chwały,
W pokorze wywyższenie,
W ukryciu zaszczyt cały.

Wśród głodu sytość moja,
Nadzieja w niepewności,
Mój spokój wśród bojaźni,
Ma rozkosz wśród przykrości.

Wśród nędzy wartość moja,
Ma cena w zapomnieniu,
Ma wzniosłość w cieniu wzgardy,
Zwycięstwo w zawstydzeniu.

Cierpienia mym pragnieniem,
Pogarda mym zaszczytem,
Samotność mym kochaniem,
Ma wielkość w cieniu skrytym.

W Chrystusie ufność moja
I moje odpocznienie,
Drogą mą Jego ślady,
Przy Nim me ukojenie.

Tutaj znajduję siłę,
Pokrzepienie w słabości,
Zachętę do wytrwania,
Blask prawdy wśród ciemności.